اشتغال بیش از 300 نفر در معادن طلای خراسان جنوبی

جرجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اشتغال ۳۰۰ نفر در معادن طلای استان گفت: این اشتغال در معادن طلای شادان، کودکان و هیرد خراسان جنوبی ایجاد شده که تا پایان سال با بهره برداری و گسترش فعالیت در این واحد‌ها، اشتغال هم افزایش می‌یابد.
او افزود: معدن طلای شادان با ذخیره قطعی ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، معدن طلای کودکان با ذخیره قطعی ۳۰۰ هزار تن و معدن طلای هیرد با ذخیره قطعی حدود ۵ میلیون تن کانسنگ طلا در شهرستان‌های خوسف و نهبندان در حال فعالیت هستند که واحد‌های فرآوری در مجاور این معادن نیز امسال به بهره برداری می‌رسند.
جرجانی عیار ماده معدنی طلا در معدن شادان را ۵۵ صدم، کودکان ۲.۱ و معدن هیرد را ۹۲ صدم پی پی ام عنوان کرد.
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی تصریح کرد: ظرفیت استخراج اسمی سالانه‌ی معدن شادان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، معدن کودکان ۳۸ هزار تن و معدن هیرد ۱۰۰ هزار تن است.
تاريخ : ۱۴۰۰/۳/۲۲
ورود پرسنل