دفتر مرکزی: بلوار سجاد/ سجاد 3 / میلاد 2/ پلاک 20 / ساختمان پارسیس
تلفکس: 37663372-051
صندوق پستی : 143/91865
 
کارخانه: تربت حيدريه، کيلومتر 9 جاده بايگ – فديهه
سامانه پیامک: 20008088

Web: www.zarmehr.com
E-mail: Info@zarmehr.com

ارتباط با ما

 

ورود پرسنل