حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی مشهد مقدس
زرمهر براي معرفي بيشتر و ارتقاي برند خود در «نمایشگاه بین المللی صنایع دستی گوهرسنگ ها» در مشهد حضور يافت.