حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی
زرمهر براي معرفي بيشتر و ارتقاي برند خود در «نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی» حضور يافت.