کسب عنوان واحد نمونه معدنی سال 1391 در گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن
زرمهر در سال 1391 و به انتخاب هیات ارزیابی استانی، عنوان «واحد نمونه صنعت و معدن خراسان رضوی» را با دریافت لوح تقدیر از استانداری و سازمان صمت استان، از ان خود کرد.