آزمایشـگاه

آزمایشگاه گروه صنـعتی معدنی زرمـهر اولین آزمایشـگاه اکرودیته اندازه گیری عیار طلا و نقره در کانسنگ معدنی در کشور می باشد که در خـرداد ماه 1385 راه انـدازی شـده است. همچنـین ایـن آزمایشـگاه موفـق به دریافت گواهینامه اکرودیته عیارسنجی محصولات ، مصنوعات و زیورآلات فلـزات گرانبـها و ISO/IEC17025:2005 گردیـده است.
 
تمــامی آزمایشـهای مرتبــط با آنـالیــز کانسـنگ معــدنی طـلا در ایــن آزمـایشـگاه انجـام شـده و همچـــنین عیـارسنــجی شمـش طـلا تا دقـت 999.9 و شمـش نقــره تــا دقـت 99,9 انجــام می شــود. روش آنــالیـز طــلا و نقـره در سنـگهای معدنی با متـد Fire assay به وسیـله دستـگاه Flame and Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer انجام می شود و آنالیز سرب، روی، آهن و مس در سنگ های معدنی نیز به روش اسیدی با دستگاه جذب اتمـی انجام می شود.
 
مابقی آزمایـشات و امور قابل انجام در آزمایشگاه زرمهر به شرح ذیل می باشد:
- آنالیز طلا و نقره در محلولها با روش استخراج در مواد آلی
- اندازه گیری اندیس باند مواد معدنی - تعیین عیار طلا و نقره در شمش و مصنوعات
- طراحی و انجام تستهای فرآوری طلا از انواع کانسنگ های معدنی و بهینه سازی شرایط آن
- انواع تستهای آزمایشگاهی جهت تولید و تخلیص فلزات گرانبها از محل کنسانتره های معدنی فلزات گرانبها و سایر منابع
- آنالیز سلنیوم و تلوریوم در کنسانتره های معدنی و کانسنگاینجا معدن است
ورود پرسنل